“ครัวปันอิ่ม” ที่ชุมชนหมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 สำโรง สมุทรปราการ

วันที่ 22 สิงหาคม 64 ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ News1 ประสานชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยการสนับสนุนจาก ห้างสรรพสินค้า โลตัส บางปู และบริษัทในเครือ แจกฟรี 🎁 อาหารปรุงสุก พร้อมรับประทาน และหน้ากากอนามัยใช้ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับชุมชนต่างๆ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่อเนื่องวันละ 300 ชุด โดยวันนี้ 22 สิงหาคม 64 ที่ชุมชนหมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 สำโรง สมุทรปราการ มีตัวแทนชุมชน คุณ ศิริขวัญ และคุณ ศศิพันธ์ แพทอง เป็นผู้รับมอบ และส่งต่อ ถึงผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้แบ่งเบาภาระในช่วงสถานการณ์กักตัว ตามนโยบายรัฐ เพื่อลดการกระจายเชื้อโรคระบาด

💋หัวหน้าชุมชน หรือผู้นำ ที่มีความประสงค์ขอรับอาหาร และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 สามารถประสานได้ที่ ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว
📲โทรศัพท์ 0841047799,0909741714 คุณพูลผล แพทอง ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

“ขอเชิญร่วมงานจิตอาสา เป็นสะพานบุญ เพื่อส่งต่อ แบ่งปัน ความสุข “ครัวปันอิ่ม” ให้ พี่ เพื่อน น้อง ในสถานการณ์วิกฤติ สามารถอัพเดท คิวรับ-ส่งอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน ตามโครงการดังกล่าว พร้อมส่ง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 64 ทุกวัน ทั้งนี้เราต้องการผู้ประสานงานที่มีจิตอาสา และไม่ขอรับบริจาคเป็นเงินสด” นายพูลผล ฯ กล่าว

ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

สถานีโทรทัศน์News1

ครัวปันอิ่ม #ห้างโลตัส

เราจะผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน