โลตัส ร่วมมือร่วมใจกับ News1และชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว เปิด “ครัวปันอิ่ม”แจกฟรี อาหาร และอุปกรณ์ใช้ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับชุมชนต่างๆ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่อเนื่อง 50 วัน ๆ ละ 300 ชุด เริ่ม วันแรก 17 สิงหาคม ที่ชุมชนวัดพระยาศิริไอสวรรค์ บางยี่ขัน

ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ News1 ประสานชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยการสนับสนุนจาก ห้างสรรพสินค้า โลตัส และบริษัทในเครือ ชื่อโครงการ “ครัวปันอิ่ม”

จัดการ แจกฟรี รับ-ส่ง อาหารปรุงสุก พร้อมรับประทาน ผลไม้ และอุปกรณ์ใช้ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับชุมชนต่างๆ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่อเนื่อง 50 วัน ๆ ละ 300 ชุด โดยวันนี้ 17 สิงหาคม 64 ที่ชุมชนวัดพระยาศิริไอสวรรค์ เชิงสะพานพระราม ๘ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.

มีหัวหน้าชุมชน โดย คุณอภิวัฒน์ หาพร ตัวแทนชมรมจิตอาสาทหารผ่านศึก ร.๙ พัน ๑ เป็นผู้รับมอบ และส่งต่อ ถึงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้แบ่งเบาภาระในช่วงสถานการณ์กักตัว ตามนโยบายรัฐ เพื่อลดการกระจายเชื้อโรคระบาด

หัวหน้าชุมชน หรือผู้นำ ที่มีความประสงค์ขอรับอาหาร ผลไม้ และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 สามารถประสานได้ที่ ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว โทรศัพท์ 084-104-7799,090-974-1714 คุณพูลผล แพทอง ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

“ขอเชิญร่วมงานจิตอาสา เป็นสะพานบุญ เพื่อส่งต่อ แบ่งปัน ความสุข ให้ พี่ เพื่อน น้อง ในสถานการณ์วิกฤติ มีข้อมูลอัพเดท คิวรับ-ส่งอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน ตามโครงการดังกล่าว พร้อมส่ง ในช่วงเดือนกันยายนนี้ อีกประมาณ 30 วัน ทั้งนี้ เราต้องการผู้ประสานงานที่มีจิตอาสา และไม่ขอรับบริจาคเป็นเงินสด” นายพูลผล ฯ กล่าว

ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

สถานีโทรทัศน์News1

ครัวปันอิ่ม #ห้างโลตัส

# Pan Im Kitchen

เราจะผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน