รมช.ธรรมนัส”เร่งด่วนแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไยที่ตกต่ำ ของเกตรกรในพื้นที่ 8 อำเภอ รวมกว่า 1 ล้านหลังโควิดระบาด ลั่นต้องแก้ปัญาหา เพื่อคนไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รัฐบาลพร้อมรับฟัง เพื่อสร้างฐานรากที่เข้มแข็ง

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 13 สิงหาคม 2564
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เชียงรายและ จ.พะเยา โดยช่วงเช้าเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อประชุมติดตามแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลำไยที่ตกต่ำ ของเกตรกรในพื้นที่ 8 อำเภอ รวมกว่า 1 ล้านไร่ ซึ่งเกิดจากผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยเบื้องต้นทางจังหวัด ได้ให้สำนักพาณิชย์จังหวัดสนับสนุนแก้ไขปัญหา ในโครงการนำลำไยแลกผลผลิตมังคุดในพื้นที่ภาคใต้ โดยเกษตรกรได้เสนอแนวทางให้รัฐบาลพิจารณาเยียวยาเกษตรที่ได้รับผลกระทบด้วย

ร้อยเอก ธรรมนัส ฯ กล่าวระหว่างประชุมร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ว่า ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ 8 จังหวัด ทราบถึงปัญหาของเกษตรในเรื่องต่างๆ ทั้งราคาผลผลิตตกต่ำ ราคาปุ๋ยแพง ตนมาในนามรัฐบาล เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ และจะนำผลการร่วมประชุมกันไปหารือกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อนำไปสู่แนวทางการช่วยเหลือ ขณะเดียวกันจะนำข้อเสนอเรื่องการเยียวยาเรียนต่อนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้สิ่งที่เกษตรกรขอมาในเรื่องเยียวยา ถือว่าไม่ได้มากมาย ตนจะดำเนินการให้ดีที่สุด ยืนยันรัฐบาล ซึ่งนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร โดยพวกเราต้องช่วยกันถึงจะอยู่รอดบนสถานการณ์ที่บ้านเมืองเกิดวิกฤติ สิ่งสำคัญต้องแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน ไม่ใช่มาคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทุกปีๆ แบบที่ผ่านมานี้ ขอยืนยันมาเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาร่วมกัน มาเพื่อสร้าง ไม่ได้มาทำลายและไม่ต้องการเอาหน้า เราต้องร่วมกันสร้างฐานรากที่แข็งแรง

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เปรียบเหมือนเทวดาปกปักษ์รักษาประเทศไทย หยั่งรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้า พระองค์ทรงคิดริเริ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ทำการเกษตรผสมผสาน เราต้องสานต่อแนวคิดนี้ต่อไป

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่าเงินเดือนตนและภรรยาที่ได้รับแต่ละเดือนตอนนี้ ตนได้นำมาสนับสนุนทำข้าวกล่องแจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด แม้รู้ช่วยได้ไม่มาก แต่คนไทยต้องช่วยกัน หลายคนมองรัฐบาลล้มเหลว วัคซีนแก้ไม่ได้ ตรงนี้ต้องยอมรับความจริง ซึ่งรัฐบาลโดยส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งรัดดำเนินการ แต่ในนามของเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ วันนี้คิดเสมอต้องทำอย่างไรให้คนไทยมีภูมิต้านทานด้วยสมุนไพรต่างๆ อย่างพืชฟ้าทะลายโจรมันช่วยได้ โดยดูตัวอย่างจากผู้ติดเชื้อในเรือนจำที่ใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาหาย

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวกำชับด้วยว่า ให้ทางจังหวัดตรวจคัดกรองแรงงานที่มารับจ้างในการคัดแยกผลผลิตในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพิ่มตามมา พร้อมกันนี้ขอฝากเรื่องน้ำ ที่ดินทำกิน ต้องใช้แนวทางพูดคุย อย่าแก้ปัญหาแบบรังแกกัน คนกับป่าต้องอยู่ได้แบบถูกต้อง

ร้อยเอก ธรรมนัส ฯ เผยภายหลังลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาราคาลำไย ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ว่า ขณะนี้เกษตรกรชาวสวนลำไยในภาคเหนือหลายจังหวัดประสบปัญหาราคารับซื้อลำไยตกต่ำ และยังคงทยอยลดลงเรื่อยๆ  ทำให้เกษตรกรมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  จึงต้องเร่งเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่โดยเร็วที่สุด และในวันนี้จังหวัดพร้อมจะนำร่องซื้อลำไยในราคากิโลกรัมละ 20 บาท จำนวน 20 ตัน เพื่อนำไปแจกพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิดต่อไป