“พล.อ.ประวิตร” ตั้งคณะกรรมการประมงแห่งชาติ เร่งแก้ปัญหาประมงช่วงโควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

เวันที่ 11 สิงหาคม 2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เผยในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญ คือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม และแนวทางการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการบริหารทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืน โดยขอให้มีการบูรณาการหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชนและอาสาสมัคร ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เกี่ยวกับข้อมูลภาครัฐอย่างถูกต้องทั่วถึง จากสถานการณ์โรคโควิด –19 ประชาชนจํานวนมากกลับภูมิลําเนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมให้ความช่วยเหลือ โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก ตามวิถีนิวนอร์มอล(New Normal) ในทุกพื้นที่ ให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในทุกมิติ รวมทั้งมาตรการเยียวยาเพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายฯ กล่าวว่า รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในการจัดทำข้อมูลสถานภาพและการจัดทำแผนอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม และการดำเนินการนำเรือประมงออกนอกระบบ ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณา แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 2 คณะ และคณะกรรมการเฉพาะกิจ จำนวน 1 คณะ เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม และพิจารณาแนวทางการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการบริหารทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืน

✍️
รับข่าวสาร กดติดตาม พรรคพลังประชารัฐ
เพื่ออัพเดท ข่าวสารของพรรคพลังประชารัฐ
https://twitter.com/pr_pprpthailand?s=11
https://www.blockdit.com/pprp