“รมช.แรงงาน” มอบ ถุงปันสุข พนักงานจ้างเหมาบริการ กพร. เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด-19

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.นฤมล … อ่านเพิ่มเติม “รมช.แรงงาน” มอบ ถุงปันสุข พนักงานจ้างเหมาบริการ กพร. เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด-19

“พล.อ.ประวิตร” ตั้งคณะกรรมการประมงแห่งชาติ เร่งแก้ปัญหาประมงช่วงโควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

เวันที่ 11 สิงหาคม 2564 พล.อ.ป … อ่านเพิ่มเติม “พล.อ.ประวิตร” ตั้งคณะกรรมการประมงแห่งชาติ เร่งแก้ปัญหาประมงช่วงโควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน