“ห่วงใย ช่วยเหลือ ดูแล” รมช.อธิรัฐ ติดตามความคืบหน้า การตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation ณ ลานโกดังสเตเดียม การท่าเรือฯ”

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โกดังสเตเดียม การท่าเรือแห่งประเทศไทย นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation บริเวณลานด้านหน้าโกดังสเตเดียม (พื้นที่ 15 ไร่) ของการท่าเรือฯ เพื่อเป็นศูนย์รองรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด19ในเบื้องต้น(คนไข้สีเขียว)เข้ามาพักรักษา โดยมีการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขจากโรงพยาบาลนวเวช ดำเนินการตามขั้นตอน อีกทั้งโรงพยาบาลราชวิถีจะนำรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่มาเตรียมให้บริการกับผู้ที่มาพักรักษาหากสงสัยว่ามีอาการทางปอดร่วมจะทำการเอ็กซเรย์เพื่อให้การรักษาได้ทันท่วงที


ศูนย์พักคอยที่ตั้งขึ้นใช้เต็นท์สนามจำนวน 3 หลัง ประกอบด้วยเต็นท์ใหญ่ 2 หลัง รองรับได้ 120 เตียง/หลัง เต็นท์เล็ก 1 หลัง รองรับได้ 60 เตียง รวมทั้งหมดประมาณ 300 เตียง และจัดพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลประจำศูนย์ พร้อมติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 26 ห้อง ห้องอาบน้ำอีก 30 ห้อง รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิ ผ้าใบปิดล้อมพร้อมประตูเข้าออก, ปูพื้นยกสูงพร้อมเสื่อน้ำมัน, พัดลมขนาดใหญ่, แอร์เคลื่อนที่, ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร ปลั๊กและตู้คอนโทรล


สำหรับความคืบหน้าในขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและการทดสอบระบบ การวางระบบป้องกันน้ำเข้าเต้นท์ และการติดตั้งห้องน้ำซึ่งอยู่ในขั้นตอนการผลิต คาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบและติดตั้งได้ภายในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามการดำเนินการในทุกขั้นตอนตลอดจนการพิจารณาความพร้อมก่อนเปิดรับผู้ป่วยต้องเป็นไปหลักเกณฑ์ด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด มีการประเมินจากทีมสาธารณสุขและ กทม.ในทุกขั้นตอน โดยท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้มอบหมายให้การท่าเรือฯ เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดรับผู้ติดเชื้อโควิด19(กลุ่มสีเขียว) เข้ามาพักรักษาภายในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ นอกจากนั้นยังได้กล่าวขอบคุณท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จิตอาสาของการท่าเรือฯ ที่ร่วมด้วยช่วยกันให้การตั้งศูนย์พักคอยนี้สำเร็จโดยเร็ว