“รัฐมนตรีแรงงาน สุชาติ ชมกลิ่น” เช็คลิสต์เงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 สั่งบูรณาการทุกส่วน ติดตามการช่วยเหลือให้ได้ 100%

วันที่ 6 ส.ค. 64 นาย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า ได้มีการประชุมติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานายจ้าง ลูกจ้าง ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดง 9 ประเภทกิจการ ผ่านระบบ Zoom โดยมี นาย สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้ง 10 จังหวัดควบคุมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในแต่ละจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ร่วมบูรณาการ ติดตามนายจ้าง ลูกจ้าง ให้ได้เงินเยียวยาให้ ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

“วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ทำการโอนเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 10 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด “สีแดงเข้ม” ผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน จำนวนวันละ 1 ล้านบัญชี จึงมอบหมายให้ทุกส่วนได้ติดตามว่านายจ้างและลูกจ้างได้รับเงินดังกล่าวครบหรือไม่อย่างไรเพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึง” นายสุชาติ กล่าว