บางจากฯ ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ช่วยชาวสวนมังคุดภาคใต้

บางจากฯ ร่วมกับกรมการค้าภายใน … อ่านเพิ่มเติม บางจากฯ ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ช่วยชาวสวนมังคุดภาคใต้

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในส่วนภารกิจ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกร … อ่านเพิ่มเติม คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในส่วนภารกิจ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ