ผู้การคัมภีร์ รุดช่วยเหลือผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่รัฐ แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและจตุคาม

SkyMedNewGen