มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญใหญ่ “ประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2564

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญใหญ่ “ประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2564สู้ภัยโควิด-19” เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่กรุงเทพฯ 50 เขต และปริมณฑล 5 จังหวัด
.
ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 3 กันยายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญชุดข้าวสารให้ผู้ล่วงลับ เพื่อสมทบทุนข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 50 เขต และในพื้นที่ปริมณฑล 5 จังหวัด เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เนื่องในประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2564
.
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในขณะนี้ เพื่อการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติด-แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในปีนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงจัดมาตรการและปรับรูปแบบการทำบุญทิ้งกระจาด เป็นการบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อชุดข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ โดยสามารถทำบุญได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
.

  1. ทำบุญชุดข้าวสารออนไลน์: ผ่านบัญชีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
  2. ทำบุญชุดข้าวสาร ที่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
    ทั้งนี้มูลนิธิฯ ขอความร่วมมือในการงดรับข้าวสาร หรือสิ่งของอื่นๆ จากภายนอกเข้าทำบุญที่มูลนิธิฯ
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ http://www.facebook.com/atpohtecktung

.
ประเพณีทิ้งกระจาด ถือได้ว่า เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยมูลนิธิฯ ได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาทุกปีเป็นเวลาช้านานกว่า 80 ปี และคาดว่าจะเป็นมูลนิธิแห่งแรก ที่จัดงานทิ้งกระจาดอย่างเป็นทางการและเป็นกิจจะลักษณะ เพราะถือว่าเป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติพร้อมกับทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีผู้ใจบุญจะนำเครื่องเซ่นไหว้ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง และอื่น ๆ มากราบไหว้หลวงปู่ เพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์ ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะรวบรวมไว้ไปสมทบกับสิ่งของที่จัดซื้อเพิ่มเติม เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ พร้อมนำมอบองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ที่ Facebook Fanpage atpohtecktung ทางโทรศัพท์ 02-225-0020 หรือสายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418
“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”
.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง110ปีความดีที่ยั่งยืน

ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต

แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418

ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน…