มีข่าวดีมาบอก…..ญี่ปุ่นบริจาควัคซีนแอสตร้ากว่า1ล้านโดสถึงไทยแล้ว

สธ.ปลดล็อค ให้โรงพยาบาลเอกชน รับตรวจคัดกรองโดยไม่ติดข้อจำกัดเรื่องไม่มีเตียงรองรับแล้วครับ …

จากนี้ก็ขึ้นกับทางปฏิบัติว่า จะทำได้จริง ทำได้เร็วขนาดไหน รวมทั้งต้องมีระบบรองรับ เมื่อพบการติดเชื้อแล้ว โดยไม่จำกัดเฉพาะเตียงของ รพ.นั้นๆ ครับ

ร่วมแรงร่วมใจฝ่ามหันตภัยโควิด

กรณีมีปัญหา ประชาชนต้องการเข้าถึงการตรวจคัดกรอง แต่ติดปัญหาว่า กรมสนับสนุนฯ เคยออกประกาศกำหนดให้สถานพยาบาลใด รับตรวจคัดกรองผู้ป่วยและพบผลติดเชื้อ รพ.จะต้องรับผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา ทำให้เกิดปัญหา รพ.ไม่รับตรวจคัดกรอง เพราะไม่มีเตียงรองรับ

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งกำกับดูแลสถานพยาบาลเอกชนสถานพยาบาลคลินิกในกรุงเทพและปริมณทล กล่าวระหว่างการแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ประจำวันของกระทรวงสาธารณสุข ว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประสานแจ้งโรงพยาบาลเอกชน ขอให้สถานพยาบาลเปิดการตรวจให้กับประชาชน ส่วนการรับผู้ป่วยนั้น เป็นขั้นตอนการประสานตามระบบต่อไป ทั้งการจัด การแยกกักตัวที่บ้าน หรือส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นๆ

รวมทั้งได้อนุญาตให้ใช้Rabbit Antigen test ในการตรวจได้

ทั้งนี้ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสำหรับการแยกกับตัวที่บ้านให้กับสถานพยาบาลและโรงพยาบาลเอกชนทราบแล้ว

cr. หมอพลเดช ปิ่นประทีปสมาชิกวุฒิสภา