สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย)และมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน มอบทุนการศึกษาเพื่อน้อง

สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย)
และมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน มอบทุนการศึกษาเพื่อน้อง
ได้เริ่ม จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาที่ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อมอบทุนการศึกษา และช่วยแบ่งเบาภาระทางการศึกษาให้แก่บุตรธิดาของ
สมาชิกฯ ด้วยสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาด
ในขณะนี้ ทางสมาคมฯ ตระหนักถึงความปลอดภัย จึงได้เปลี่ยนรูปแบบการมอบทุน
การศึกษาเป็นการโอนเงินทุนการศึกษาแทน โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาเติมเต็มรอยยิ้มและ
ร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษา ขอขอบคุณนายอลงกรณ์ พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ธนาคารออมสิน, บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด,
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการแบ่งปันด้วยดีมาโดยตลอด เมื่อวันก่อน

สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน
(ประเทศไทย)และมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน