“ปาล์มเมด” องค์กรเล็กก็ได้สิทธิ์เท่าเทียมกันโดยการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

palmmade

หมวดหมู่:CSR

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานกลางในการประเมินสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจประเภทต่างๆ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดย … อ่านเพิ่มเติม คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานกลางในการประเมินสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจประเภทต่างๆ

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมรับเรื่องร้องทุกข์ กรณี บริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด ปิจกิจการโดยไม่บอกล่วงหน้า ทำให้ลูกจ้าง 1,338 คน ได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่ได้รับค่าจ้าง

โดยมี ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะท … อ่านเพิ่มเติม คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมรับเรื่องร้องทุกข์ กรณี บริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด ปิจกิจการโดยไม่บอกล่วงหน้า ทำให้ลูกจ้าง 1,338 คน ได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่ได้รับค่าจ้าง