นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป เสวนาเวทียุทธศาสตร์เครือข่ายฯขอนแก่น

นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และประธานคณะที่ปรึกษาเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ 4 ภาค 77 จังหวัด พร้อมด้วย นาบบรรหาร บุญเขต ประธานคณะทำงานการเมืองวิถีใหม่ วุฒิสภา ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา นางสาวศิริวรรณ อินทวงค์ คณะทำงานและเลขานุการ หลังเสร็จภารกิจประชุมและมอบสิ่งของช่วยโรงครัวปันสุข เราไม่ทิ้งกัน ได้ร่วมถ่ายภาพกับเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่จังหวัดขอนแก่น เมื่อ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมวีวิช อำเภอเมืองขอนแก่น และงานเลี้ยงอาหารค่ำ