ดีอีเอส จับมือ 4 จังหวัดภาคกลาง นำร่องโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มอบหมาย ดีป้า เร่งขยายผลสู่300 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

Des

หมวดหมู่:IT