พันเอก(พิเศษ) เธียรวิชญ์ วรรธนะบูรณ์ นำหน่วยงานภาครัฐ ทนายความ สื่อมวลชน ลงพื้นที่กรณีบุกรุกพื้นที่ดิน และหมุดหลักเขตที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย รังวัดที่ดินโบราณ เลขที่ 1453

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2564 พันเอก(พิเศษ) เธียรวิชญ์ วรรธนะบูรณ์ ทนายความ สมคิด ประวัติโยธิน ,ทนายความสละชีพ อยู่สบาย และคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามสังเกตการณ์ความคืบหน้ากรณีบุกรุกพื้นที่ดิน และหมุดหลักเขตที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย รังวัดที่ดินโบราณ เลขที่ 1453 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งออกโฉนดในรัชสมัย รัชกาลที่5
รัตนโกสินทร์ศก 128 จึงมีการประสานงานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
และหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ในการรังวัดที่ดิน เพื่อตวามถูกต้องในพื้นที่เพื่อประโยชน์ของสังคมชุมชนในพื้นที่ต่อไป

พันเอก(พิเศษ) เธียรวิชญ์ วรรธนะบูรณ์ (คนกลาง)


พันเอก(พิเศษ) เธียรวิชญ์ วรรธนะบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับจัดการมรดก ให้ดำเนินการรังวัดที่ดินโบราณให้ถูกต้อง ขอขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ในวันนี้ได้อย่างดีเยี่ยม

นายธวัชชัย บุญแก้ววรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช

โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก นายธวัชชัย บุญแก้ววรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช

มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย ปัญจ์ภิรานนท์ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดชำนาญงาน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ งานนี้

พร้อมด้วยผู้แทนกรมเจ้าท่า, เทศบาลตำบลเขาพระ,ผู้ใหญ่บ้าน ,พ.ต.อ.สมบัติ อ่อนสมบูรณ์ ผกก.เดิมบาง -พ.ต.ท.อำนวย แย้มมาก รอง ผกก., ทีมทนายความ และคณะสื่อมวลชน ร่วมสังเกตการณ์