พันเอก(พิเศษ) เธียรวิชญ์ วรรธนะบูรณ์ นำหน่วยงานภาครัฐ ทนายความ สื่อมวลชน ลงพื้นที่กรณีบุกรุกพื้นที่ดิน และหมุดหลักเขตที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย รังวัดที่ดินโบราณ เลขที่ 1453

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2564 พันเอ … อ่านเพิ่มเติม พันเอก(พิเศษ) เธียรวิชญ์ วรรธนะบูรณ์ นำหน่วยงานภาครัฐ ทนายความ สื่อมวลชน ลงพื้นที่กรณีบุกรุกพื้นที่ดิน และหมุดหลักเขตที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย รังวัดที่ดินโบราณ เลขที่ 1453

หมวดหมู่:CSR

ตัวแทนจาก Food For Fighters เข้าพบนายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยและคณะ เพื่อหารือถึงกิจกรรมและแนวทางในการช่วยเหลือบริจาคข้าวกล่องแก่บุคลากรทางการแพทย์และสมาชิกในพื้นที่ชุมชน

Food For Fighters

หมวดหมู่:CSR