ส.ว. และ ผู้ช่วยรัฐมนตรี มอบสิ่งของครัวฉันสุข

16 มิ.ย.64 นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะที่ปรึกษาเครือข่ายการเมืองวิธีใหม่ 4 ภาค 77 จังหวัด พล.ต.นพรัตน์ แป้นแก้ว เสธ.แป้น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี และบรรหาร บุญเขต ประคณะทำงานการมีส่วนร่วมการเมืองวิถีใหม่ วุฒิสภา มอบสิ่งของครัวปันสุข เราไม่ทิ้งกัน ร่วมกับประธานคณะเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ จ.ปทุมธานี มอบสิ่งของให้กับชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี