ท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ (8) “ปกป้องท้องถิ่น จากการเมืองน้ำเน่า”

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

เมื่อผมเริ่มเข้ามาทำงานชุมชนเข้มแข็ง ประมาณ 25 ปีล่วงมาแล้ว อาจารย์ผู้ใหญ่ได้เตือนว่า “ระวังการเมืองจะทำให้ชุมชนแตกแยก” ท่านยกคำพูดของเพื่อนชาวอินเดียว่าในประเทศเขา การเมืองลงไปถึงชุมชนไหน ชุมชนนั้นแตกหมด.

ด้วยประสบการณ์อันจำกัด คำเตือนของผู้ใหญ่ทำให้พวกเราที่ทำงานชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคมต่างระมัดระวังไม่นำกิจกรรมงานพัฒนาไปยุ่งเกี่ยวปะปนกับงานการเมืองการเลือกตั้ง แม้ว่าพวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีจิตสำนึกสาธารณะและตื่นตัวต่อปัญหาบ้านเมืองด้วยกันทั้งนั้น.

ในการทำงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมเข้มแข็ง เราพบตัวอย่างของตำบลที่มีความแตกแยกเป็นขั้วเป็นฝ่ายอยู่เป็นจำนวนมาก สาเหตุก็มาจากการแข่งขันเป็นนายกท้องถิ่นแบบเอาเป็นเอาตาย แพ้ไม่ได้ ญาติพี่น้องต้องแตกร้าว ฝ่ายชนะกินรวบ งบพัฒนาเทลงไปให้เป็นรางวัล ส่วนฝ่ายผู้แพ้ก็ก้มหน้ารอวันแก้แค้น เช่นนี้รังแต่จะทำให้ชุมชนแตกความสามัคคี สังคมอ่อนแอ คนยากคนจนในชุมชนถูกทอดทิ้งให้ดิ้นรนกันไปตามยถากรรม.

อ่านต่อ facebook นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
https://www.facebook.com/poldej120/posts/2946701145548153