การฟื้นฟูหลังจาก”ฉีดวัคซีนป้องกันหมู่”เศรษฐกิจการเมือง และสังคมจะกลับมา”

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ได้มองถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมต่อเมื่อมีภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นในหมู่คนไทยคือ ในโรงงาน  ออฟฟิศ ตำบล อำเภอ จังหวัดต่างๆ ถ้ามีการฉีดวัคซีน แล้ว 70%-100% ตรงนั้น ชีวิตและเศรษฐกิจ สังคมก็จะกลับมาเหมือนเดิมได้ การท่องเที่ยวไปมาหาสู่ก็จะทำได้  เพราะฉะนั้นเป้าหมาย  ทางรัฐบาล คาดการณ์จาก  วัคซีนที่ผลิตได้และการลงทะเบียนต่างๆทั้งหลาย ภายในเดือนธันวาคม 2564 คนไทยจะได้รับวัคซีนอย่างน้อย 70%ขึ้นไป ฉะนั้นก็จะทำให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งประเทศ ถ้าเป็นคนต่างชาติที่อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วนั้น ก็จะกล้าที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพราะมองว่าประเทศไทยเกิดภูมิคุ้มกันหมู่  ซึ่งรัฐบาลไทยเขาเตรียมวัคซีนเผื่อคนต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

สำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ  ทางรัฐบาลได้เตรียมการกู้เงินจะออกพระราชกำหนดการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด  5แสนล้านบาท
แผนที่รัฐบาลเสนอมาคือ

  1. 3หมื่นล้านบาท  จะลงไปใช้ในทางการแพทย์  เช่น ค่ายา ค่าวัคซีน ค่ารพ.สนาม
    2.1แสน7หมื่นล้านจะนำไปใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ นำไปกระตุ้นรายจ่าย  ช่วยsme  ช่วยพ่อค้า แม่ค้า
    3.3แสนล้านบาท นำมาช่วยประชาชน เยียวยาฟื้นฟู ชดเชยเช่นโครงการ คนละครึ่ง เราชนะ ม.33

ทั้งหมดรัฐบาลจะขับเคลื่อนตามแผนที่วางไว้ให้คนไทยได้รับวัคซีน70%ขึ้นไป การนำ5แสนล้านมาฟื้นฟูภายในประเทศซึ่ง ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2564 และขึ้นมกราคม2565 ก็จะเป็นยุคการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม หลังโควิด  เราจะชนะโควิดด้วยวัคซีน  กล่าวทิ้งท้าย


https://youtu.be/4tvkckrTq6o