กิจกรรม “MOVE ON FIGHTERS” พี่เขื่อน – ภัทรดนัย เสตสุวรรณ ชวนน้องอาแมนด้า ชาลิสา ออบดัม ช่วยแพค “ถุงยังชีพสร้างสรรค์” พร้อมเปิดตัว “สติ๊กเกอร์ไลน์ MOVE ON FIGTHERS” โดยน้องแพรว รักชนก ช่วยเหลือ นักออกแบบรุ่นใหม่ จากนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ แถมด้วยTOP CHEFS กว่า 10 ชวนกันส่งใจส่ง “ปิ่นโตโกราวด์” ช่วยบุคคลากรทางการแพทย์และชาวชุมชนแออัดกับแคมป์คนงานแม้ตัวเองยังอยู่ในสถานการณ์ลำบาก

MOVE ON FIGHTERS