“นายแพทย์พลเดช” แสดงความคิดประเด็น “วัคซีนการเมือง” โดยนักเลือกตั้งได้คะแนนเสียงในพื้นที่ แต่คนไทยทั้งประเทศต้องอยู่กับความเสี่ยง

วัคซีนการเมือง

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯเชิญรับชมความรู้สู่ประชาชน “5 ปัญหาผิวหนังในยุค COVID-19”ผ่านการสแกนบาร์โค๊ด และเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”

“5 ปัญหาผิวหนังในยุค COVID-19”