“ปลูกถ่ายไตได้มั้ย … ในช่วงโควิด-19”

Kidney transplant