บริษัทเหิร์น โลจิสติกส์ จำกัด มั่นใจสายการบินไทยเวียตเจ็ทในการส่งออกสินค้าเกษตรและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัทเหิร์น โลจิสติกส์ จำกัด บริษัทที่มีชื่อเสียงในการส่งออกสินค้าเกษตร เชื่อมั่น มั่นใจ และให้ความไว้วางใจสายการบินไทยเวียตเจ็ท สายการบินอันดับต้นๆ ของประเทศเวียดนาม ในการส่งสินค้าเกษตรของไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และในอนาคตจะส่งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย

กัปตัน นิธิศ เกศางาม ประธานบริษัทเหิร์น โลจิสติกส์ จำกัด ร่วมลงนามกับ นายสถิตรวัฒน์ พลนาค กรรมการผู้จัดการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ในบันทึกความร่วมมือในการส่งออกสินค้าเกษตรและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายอดุลย์ศักดิ์ เนตรประไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหิร์น โลจิสติกส์ จำกัด, ว่าที่ ร้อยตรี อัครเดช วีระวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท เหิร์น โลจิสติกส์ จำกัด และประธานและกรรมการผู้บริหารบริษัท เอ อี โกลฟ จำกัด และนายสมประวิทย์ พันธ์พานิช ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม บริษัท เอ อี โกลฟ จำกัด โครงการ AT WORK ซอยนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

กัปตันนิธิศ เกศางาม ประธานบริษัทเหิร์น โลจิสติกส์ จำกัด

กัปตันนิธิศ เกศางาม ประธานบริษัทเหิร์น โลจิสติกส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทเหิร์น โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัททำด้านโลจิสติกส์ด้านการส่งออกสินค้ามาเป็นเวลา 25 ปีแล้ว มีประสบการณ์ส่งสินค้าทั้งทางเครื่องบิน รถยนต์ รถไฟ และทางเรือ จนเป็นบริษัทส่งออกสินค้าที่มีชื่อเสียง วันนี้เป็นโครงการที่บริษัทเหิร์น โลจิสติกส์ของเรา สายการบินไทยเวียตเจ็ท และบริษัท เอ อี โกลฟ จำกัด ได้บูรณาการร่วมกันในแนวคิดการขนส่งทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องบินแบบเช่าเหมาลำในการส่งสินค้าเกษตรและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน หลายมณฑล ในการร่วมมือกับสายการบินไทยเวียตเจ็ทในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท ได้มองเห็นความสำคัญในธุรกิจประเภทนี้ว่า ธุรกิจนี้จะทำให้ประชาชนรากหญ้าของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรจะได้อยู่ดีกินดี เพราะมีการอุดหนุนซื้อสินค้าเกษตรมากขึ้นเพื่อส่งออก ทางภาครัฐมักจะพูดอยู่เสมอว่าอยากให้เอกชนเป็นผู้ริเริ่ม วันนี้บริษัทฯ ก็จับมือกันกับสายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยคิดกันมาเป็นแรมเดือนแล้ว เราร่วมกันทำงานอย่างหนัก จนมีวันนี้เกิดขึ้น เราขอสัญญาว่า เราจะทำอย่างดีที่สุด เพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องชาวไทยในธุรกิจหลายๆ อย่าง

นายสถิตรวัฒน์ พลนาค กรรมการผู้จัดการสายการบินไทยเวียตเจ็ท

ส่วนนายสถิตรวัฒน์ พลนาค กรรมการผู้จัดการสายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าวว่า ทางสายการบินไทยเวียตเจ็ทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เหิร์น โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท เอ อี โกลฟ จำกัดในครั้งนี้ จากสถานการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้ เราจะเห็นได้ว่า การขนส่งหรือการเดินทางมีข้อจำกัดมากมาย เพราะฉะนั้นอะไรที่ทำได้ในยุค NewNormal เราสามารถคิดและดำเนินการทำได้อย่างรวดเร็ว อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สามารถทำให้เกิดในวันนี้ ได้ สายการบินไทยเวียตเจ็ทเองก็มีความพร้อมสนับสนุน มีประสิทธิภาพ และพร้อมส่งเสริมอย่างเต็มที่ในเรื่องของการส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในปัจจุบันนี้เราเองจะเห็นได้ว่าการขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในประจำวัน

ว่าที่ ร้อยตรี อัครเดช วีระวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท .เหิร์น โลจิสติกส์ จำกัด และประธานและกรรมการผู้บริหารบริษัท เอ อี โกลฟ จำกัด

ด้านว่าที่ ร้อยตรี อัครเดช วีระวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท .เหิร์น โลจิสติกส์ จำกัด และประธานและกรรมการผู้บริหารบริษัท เอ อี โกลฟ จำกัด กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ของผมเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และกำลังจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและเป็นตลาดส่งออกของอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังต่างประเทศ วันนี้ก็ได้ร่วมมือกับบริษัท เหิร์น โลจิสติกส์ จำกัด และสายการบินไทยเวียตเจ็ท จะทำให้การส่งออกสินค้า รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย ไปยังต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการนำเงินได้เข้าประเทศมากขึ้นเป็นลำดับ ประชาชนชาวไทยจะได้อยู่ดีกินดี