กลุ่มเพื่อนอลงกรณ์ มอบเงินสมทบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาทให้แก่ สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย)

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเงินสมทบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาทให้แก่ สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย)เพื่อนำส่งมอบต่อให้กับบรรดาบุตร-ธิดาของสมาชิกช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ ประจำปี 2564 รวม 159 ทุน

และเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ จึงทำการโอนมอบทุนการศึกษาฯ ผ่านบัญชีธนาคารของผู้ที่ขอทุนฯมา โดยมี นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯและคณะ เป็นตัวแทนรับมอบฯ