ตราด #เกาะช้าง #ทะเลตราดองค์กรท่องเที่ยวจังหวัดตราด ขอผ่อนผัน ตราดสั่งตรวจโควิด-19 นักท่องเที่ยว 18 จังหวัดก่อนเที่ยวตราด

วันที่ 18 เมย.64 องค์กรในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดประกอบด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ตราด สมาคมโรงแรม จ.ตราด และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ตราด ไม่เห็นด้วยกับการที่จังหวัดตราดออกคำสั่งให้จังหวัดกลุ่มเสี่ยงทั้ง 18 จังหวัด ต้องมีการขอใบรับรองการตรวจผลโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตราด

โดยนายวิชิต สุกระสูยานนท์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ตราด นายกำพล เจริญขจรกุล อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ตราด ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ตราด เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า คำสั่งดังกล่าวส่งผลกระทบกับธุรกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดตราดค่อนข้างมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวจาก 18 จังหวัดล้วนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจ.ตราด และหมู่เกาะทะเลตราด อาทิ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น สมุทรปราการ และจังหวัดอื่นๆ

นายวิชิต สุกระสูยานนท์ เปิดเผยถึงคำสั่งดังกล่าวว่า มีผลบังคับใช้วันนี้ 18 เมย.64 ลงนามโดย นายภิญโญ ประกอบผล ผวจ.ตราด และมีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ รวมทั้งทางเฟสบุ๊คของประชาสัมพันธ์จ.ตราดเมื่อวันที่ 17 เมย.ที่ผ่านมา

ทำให้นักท่องเที่ยวที่จองที่พักและการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง และหมู่เกาะทะเลตราด ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดตราด วิตก ยกเลิกการสำรองที่พัก ต่างพากันคืนห้องพักและกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และธุรกิจการค้าในจังหวัดตราดได้รับผลกระทบทันที นายวิชิตบอกว่า ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตราดที่ศาลากลาง จ.ตราด เมื่อวันที่ 16 เมษายน ที่ผ่านมา

งงงง

นายภิญโญ ประกอบผล ผวจ. ตราด บอกว่าให้สาธารณสุข จ.ตราด ทำหน้าที่ประสานงานกับสามองค์กรการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางสาธารณสุขกับผู้เดินทางมาจาก 18 จังหวัดดังกล่าว อาทิ จะต้องมีการรายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน และผ่านกระบวนการตรวจสอบและควบคุมติดตาม เพื่อป้องกันไวรัสโควิด- 19 หากพบผู้ป่วยหรือต้องสงสัยให้ส่งกักตัวตรวจรักษา และสุดท้ายคำสั่งให้มีการขอใบรับรองผลการตรวจแล้วไม่ติดโควิดที่ต้องมีอายุไม่เกิน 72 ชม.ในกลุ่มนักท่องเที่ยว 18 จังหวัดดังกล่าว ซึ่งเรื่องดังกล่าวเหมือนเป็นการปฎิเสธ หรือห้ามนักท่องเที่ยวจาก 18 จังหวัดเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตราดในเรื่องดังกล่าว นายิชิต สุกระสูยานนท์ นายกำพล เจริญขจรกุล ชี้แจงว่า ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด และผู้ประกอบการอยากให้มีการผ่อนผันให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวได้เหมือนเดิม เพียงแต่ใช้มาตรการป้องกัน ควบคุมเฝ้าระวังทางสาธารณสุข เพื่อคัดกรองอย่างละเอียดแทน

ซึ่งนายกำพล เจริญขจรกุล บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเดือนสุดท้ายก่อนเข้าสู่โลว์ซีซั่นคือช่วงฤดูมรสุม ปกตินักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยมาเที่ยวกันอยู่แล้วจึงเป็นช่วงที่ผู้ประกอบการจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวก่อนโลว์ซีซั่น อยากให้จังหวัดยกเลิกคำสั่ง หรือผ่อนผันให้ใช้มาตรการการคัดกรอง และมาตรการทางสาธารณสุขแทนการใช้ใบรับรอง เพราะเป็นเรื่องยุ่งยากและต้องเสียค่าใช้จ่ายกับนักท่องเที่ยวอีกคนละ 2,300 บาท จึงเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวจาก 18 จังหวัดดังกล่าวยกเลิกการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตราดและหมู่เกาะทะเลตราด นายกำพลบอกว่าเกาะช้างยังสวย สะอาด และเป็นพื้นที่สีขาว ปลอดภัยจากไวรัสโควิด- 19 ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว และบอกด้วยว่านักท่องเที่ยวที่จองที่พักไว้เดินทางมาท่องเที่ยวได้ เพราะทางอำเภอเกาะช้างให้เวลาผ่อนผันไปอีกภายในสัปดาห์นี้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งจากจังหวัดตราดอีกครั้ง ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองเป็นหมู่คณะ บอกว่าในการเดินทางมาท่องเที่ยว จะมีการจัดระเบียบสมาชิกของกลุ่มเพื่อป้องกันโควิด- 19 อาทิ การสวมใส่แมสก์ตลอดเวลา การหลีกเลี่ยงไปในพื้นที่ ที่มีผู้คนจำนวนมากและแออัด การหาที่พักที่เป็นส่วนตัวไม่ปะปนกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น การใช้แก้วน้ำและเครื่องใช้ส่วนตัว การล้างมือบ่อยๆ พร้อมทั้งให้ข้อคิดว่า นักท่องเที่ยวจะป้องกันตนเองได้ไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองการตรวจให้สิ้นเปลือง ยุ่งยาก ทุกคนต้องรักและเฝ้าระวังตนเองขณะเดียวกันคนที่รู้ตัวว่าไม่สบายก็ไม่ควรเดินทางมาท่องเที่ยวอยู่แล้ว จึงเห็นว่าการป้องกันตนเองเป็นสิ่งที่จะต้องทำเป็นปกตินิสัยดังล่าว

ตื่นตัวอย่าตื่นตระหนก #รณรงค์ท่องเที่ยวตราดสะอาดปลอดภัย #BekindBecalmBesave