ปลัด อว. นำทีมผู้บริหารเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลสนาม ณ จังหวัดสมุทรปราการ และ วช. มอบนวัตกรรมที่นอนยางพารา จำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนามและพื้นที่เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19

ปลัด อว. นำทีมผู้บริหารเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์