พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการ เดอะ ซิมโฟนี ระหว่าง บจ.เพตรา อินเตอร์ (ประเทศไทย) Petra Inter (Thailand) Corp.,LTD. และ บจ.ทรีโอเนส อินดัสเทรียลTriones Industrial Co.,LTD.

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการ เดอะ ซิมโฟนี ระหว่าง บจ.เพตรา อินเตอร์ (ประเทศไทย) Petra Inter (Thailand) Corp.,LTD. โดยนายจุงยง ยุ่น Mr.Jungyong Uyoon และ บจ.ทรีโอเนส อินดัสเทรียล
Triones Industrial Co.,LTD. โดย นายอานุภาพ จามิกรณ์ และ นายเฉิน จง


โดยการร่วมลงนามครั้งนี้จะเป็นการบุกตลาดกลุ่มสุขภาพของบจ.เพตรา อินเตอร์ (ประเทศไทย) ที่จะพัฒนาธุรกิจด้านสุขภาพและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมจากประเทศเกาหลีอีกหลายโครงการ

โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ EEC จังหวัดชลบุรี โดย บริษัท เพตรา อินเตอร์ (ประเทศไทย) เน้นการขยายโครงการด้านเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศไทยด้วยนวัตกรรมจากประเทศเกาหลี โดยการลงนามครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ