เชลล์ จับมือ depa สานฝันคนรุ่นใหม่พัฒนาเมืองแห่งอนาคต ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Imagine the Future 2021 Thailand

กรุงเทพฯ 23 มีนาคม 2564 – บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ผสานความร่วมมือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa (Digital Economy Promotion Agency) เพิ่มโอกาสการพัฒนาวิสัยทัศน์คนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ “Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand” ผลักดันจินตนาการสร้างแบบจำลองเมืองแห่งอนาคตและการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่ความสำเร็จ depa พร้อมสนับสนุนทีมผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ แบ่งปันประสบการณ์ และลงพื้นที่เข้าพบผู้บริหารเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ หรือ “สมาร์ตซิตี้” (Smart City) ต้นแบบ

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มุ่งมั่นสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ในฐานะพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้ โครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยปีนี้ เชลล์ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานรับผิดชอบการส่งเสริมการพัฒนาเมืองพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย และเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแห่งชาติ ร่วมให้การสนับสนุนองค์ความรู้วิชาการและประสบการณ์ขับเคลื่อนแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “โครง การ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand จุดประกายความรู้ ความคิด และจินตนาการที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ เชลล์เปิดให้มีการนำเสนอแบบจำลองสถานการณ์อนาคตและบทบาทของพลังงานในการดำรงชีวิต การทำงาน และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในอีก 30 ปีข้างหน้า สำหรับไฮไลท์ของปี 2564 นี้ เชลล์ได้เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื่อง Shell Scenarios “Sky 1.5” ซึ่งเปิดตัวล่าสุด และที่พิเศษยิ่งขึ้นคือ เราได้รับเกียรติจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทีมผู้ชนะการแข่งขัน ITF เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ด้วย”


ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ depa (กลุ่มโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม) กล่าวว่า “การสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีพลังสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลง เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ นับเป็นหนึ่งในบทบาทภารกิจที่สำคัญของ depa เรามีความยินดีอย่างยิ่งในการมีส่วนสนับสนุนโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition โดย เชลล์ ปัจจุบัน depa เป็นหน่วยงานชั้นนำที่มีองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในหลายๆ พื้นที่ของประเทศไทย depa ยินดีให้การสนับสนุนบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบวิทยากร กรรมการตัดสิน และการศึกษาดูงานในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ หรือ ‘Smart City Ambassador’ แก่ผู้ชนะโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition ต่อไป”

นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประธานกรรมการจัดโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand กล่าวสรุปว่า “เชลล์มุ่งหวังให้เยาวชนเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ ในการร่วมสร้างเมืองที่ดีและสังคมที่มีคุณภาพ จึงเดินหน้าการแข่งขันต่อเนื่องในรูปแบบ Virtual แม้ว่าจะมีความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่โครงการฯ ได้รับความสนใจจากน้องๆ และมีการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมจากนิสิตนักศึกษาจำนวนมากถึง 62 ทีม กว่า 400 คน จาก 20 มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ผู้เข้ารอบรองสุดท้ายทั้งสิ้น 6 ทีม จะได้รับสิทธิ์เข้าสู่ Bootcamp โปรแกรมฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ ขอบคุณน้องๆ เยาวชนคนทุกท่านที่ไว้วางใจให้เชลล์เป็นพันธมิตรในการสร้างเสริมศักยภาพให้คนรุ่นใหม่มีแนวคิดก้าวหน้า มีความสามารถในการวิเคราะห์ มีทักษะในการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันออกแบบพลังงานที่ยั่งยืนและกำหนดการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตตามจินตนาการของพวกเขาเองต่อๆ ไป”

ผู้ชนะเลิศในระดับประเทศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ชิงเงินรางวัล 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ สามารถติดตามได้ที่ เฟสบุคเพจ Imagine the Future Competition (https://www.facebook.com/imaginethefuturecompetition/)