กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมผู้ประกอบการย่านเยาวราช นำร่องพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว

Safety Zone