TCEB ร่วมพันธมิตรไทย – จีน จัดงานสัมมนา GTEC เชื่อมผู้ประกอบการ กับ Platform E-Commerce จีน ช่วยผู้ประกอบการช่วงโควิด

GTEC

ททท.สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทาง ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวหลังวิกฤต COVID 19 !!! ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยในฤดูกาลการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “มั่นใจไทยเที่ยวได้”

Munjai Thai Tiew Dai

หมวดหมู่:Travel

9 มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กลไกของหมู่บ้านที่ใกล้ชิดประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานและพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือกำ … อ่านเพิ่มเติม 9 มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กลไกของหมู่บ้านที่ใกล้ชิดประชาชน ซึ่งเป็นรากฐานและพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ