แม่ประนอมร่วมแถลงข่าวการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54”

Mae Pranom