คุณหญิงโด้ดดิ้ง แถลงข่าว 3-5-7 ถอดรหัสการศึกษาไทย ผ่าน Zoom และ Clubhouse

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (ซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (ขวา) โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายการเมือง แถลงข่าว ถอดรหัสนโยบายการศึกษา ก้าวใหม่นักเรียนไทย ผ่าน 3 กลไก 5 นโยบาย 7 โครงการ เร่งเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาไปสู่ตัวผู้เรียน วางรากฐานการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 และในอนาคต พร้อมทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการที่ขับเคลื่อนนโยบาย ผ่านแพลตฟอร์ม Zoom Meeting และ Clubhouse โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งออฟไลน์และออนไลน์กว่า 200 คน ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

………………………………………