งานแสดงผลสำเร็จของการพัฒนาชุมชน โครงการ “สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน” วันที่ 2-3 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ 17 ชุมชน ในการส่งเสริมพัฒนาชุมชน  เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดความเข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ผ่านโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน 

พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้ดำเนินโครงการ “สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ” โดยการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สร้างรายได้ให้กับชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สมควรได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง เพื่อไม่ให้สูญหายไปกับวิถีสังคมปัจจุบัน

โดยในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ดำเนินโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน จำนวน 7 ชุมชน และในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน เพิ่มเติมอีกจำนวน 10 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 17 ชุมชน โดยชุมชนทั้งหมดเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศักยภาพการบริหารจัดการชุมชน การผลิตสินค้าและบริการของชุมชน และมีสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงสำนักงานฯ (สนามบินน้ำ) และชุมชนใกล้เคียงสำนักงาน (สำนักการพิมพ์ เอกมัย) และชุมชนในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่

  1. ชุมชนใกล้เคียงสำนักงานฯ (สนามบินน้ำ) จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่

ชุมชนคนบางกรวย(ปลายบาง) จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มชุมชนท่องเที่ยว วิถีเกษตร-วัฒนธรรม คลองบางม่วง – บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ชุมชนใกล้เคียงสำนักงาน (สำนักการพิมพ์ เอกมัย) จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่
– ชุมชนกลุ่มคลองพระโขนง กรุงเทพมหานคร
– ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

  1. ชุมชนในพื้นภาคกลาง จำนวน 13 ชุมชน ได้แก่

ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 จังหวัดนครปฐม

ชุมชนย่านเก่าวังกรด จังหวัดพิจิตร

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลาดริมน้ำเมืองแพรก จังหวัดชัยนาท

ชุมชนพุน้ำร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี

ชุมชนบ้านพิกุลทองสามัคคี จังหวัดสิงห์บุรี

ชุมชนกระแชง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร บ้านมหาสอน จังหวัดลพบุรี

ชุมชมบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี

ชุมชนบ้านต้นตาล จังหวัดสระบุรี

ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม

ชุมชนบ้านดอนโตนด จังหวัดสิงห์บุรี

ชุมชนบ้านปากน้ำ จังหวัดอ่างทอง และ

ชุมชนบ้านดินมดแดงลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ 2 ปีที่ผ่านมาทางโครงการฯ ได้มีการจัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงไปในพื้นที่ทำงานร่วมกับทั้ง 17 ชุมชน ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เช่น จัดทำโลโก้รวมถึงสโลแกนของชุมชน จัดทำป้ายบอกทาง จัดทำป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน จัดทำแผ่นผับประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาทักษะการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าชุมชน รวมถึงการพัฒนาทักษะคนในชุมชนให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง นำเรื่องราวการพัฒนาชุมชนของทั้ง 17 ชุมชน มาผลิตเป็นรายการโทรทัศน์ชื่อ รายการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 และติดตามโครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ได้ที่ facebook สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน

สำหรับงานในวันนี้ เป็นการนำผลสำเร็จของการพัฒนาทั้ง 17 ชุมชนมานำเสนอผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการพัฒนาแล้วมาจำหน่ายด้วย โดยจะมีการจัดแสดงในวันที่ 2 และ 3 มีนาคมนี้ จำนวน 2 วัน ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล