การจัดงาน The 12th Bangkok Used Car Show

            บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการจัดงาน Bangkok Used Car Show มีความประสงค์เรียนให้ท่านทราบถึงกำหนดการจัดงาน Bangkok Used Car Show ครั้งที่ 12   โดยในปีนี้ทางผู้จัดงานฯ ได้กำหนดวัน – เวลา ในการจัดงานไว้ดังนี้

กำหนดการจัดงาน THE 12TH BANGKOK USED CAR SHOW

          วันพุธที่ 24 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ( ระยะเวลา 12 วัน)

            เวลาเปิดแสดง

            วันธรรมดา (จันทร์ศุกร์) (Weekday Hours):                       เวลา 12.00 – 22.00 .

            วันเสาร์-อาทิตย์ (Weekend):                                                เวลา 11.00 – 22.00 .

            สถานที่จัดงาน:                                                                           Impact Challenger 1-2, Loading Area

            จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอแสดงความนับถือ

                                                                                                      จาตุรนต์ โกมลมิศร์

                                                                                      ประธานจัดงาน Bangkok Used Car Show