อว. เปิดเวทีบรรเลงเพลงยุคอยุธยาอายุ 335 ปี หน้าวัดพระราม

Ayutthaya era music