วช. สนับสนุนสิ่งประดิษฐ์ ชุดเครื่องมือเขย่าเกสรและพ่นผสมเกสรพันธุ์พืช คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ

Pollen Shaker Kit