‘กตป’ จัดประชุมติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน ‘กสทช’ ประจำปี 2563

Senangkanikom