สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
      นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วย นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณวัชรี ชูรักษา ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชนองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชน นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ภาคกลางและภาคตะวันออก นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Bank นายณัฐพล นิมมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยว กล่าวว่า “ปีใหม่ไม่ได้ ล็อกดาวน์ นะ ทางศบค. ก็แบ่งไวเป็นโซนๆอยู่แล้วว่าจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างอย่างไร แต่เราต้องการ์ดไม่ตก เดินทางท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ยังไปได้ แต่ขอให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น สวมหน้ากาก พกเจลล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม อย่าไปในที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก หลีกเลี่ยงไปยังจุดที่มีคนแออัด ถ้าทุกคนช่วยกันก็น่าจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวทำต่อไปได้

#
ส่วนเรื่องขับเคลื่อนการต้องนั้นต้องทำอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องเป็นหลังจากที่โควิทที่สมุทรสาครสงบลงก่อน ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็เสนอแนวทางขับเคลื่อนฟื้นฟูการท่องเที่ยวท่องมา 5 แนวทาง คือ การยกระดับสู่การเป็น Tourism Hub ของโลก ในฐานะ Medical Tourism กระตุ้นการท่องเที่ยวไทยผ่านบริษัทนำเที่ยว หรือ Tourism for Thai สร้างนโยบายจากผู้ประกอบการ Tourism Clinic และพัฒนา Plalform การท่องเที่ยวไทย ทางกระทรวงก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่”นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธาน สทท. กล่าวว่า “เราคิดว่ากระทรวงสาธารณสุข ยังคงเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันโควิด สภาฯเราในฐานะของภาคเอกชน ก็พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในทุกภาคส่วน และหลังจากที่สถานการณ์แพร่ระบาดเข้าสู่สภาวะปกติเราก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายของเราทันที ตอนนี้เราก็ทำนะไม่ได้หยุด เพราะเราบอกแล้วว่าเราเข้ามาพร้อมทำทันที อย่างวันนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ที่เขามาร่วมประชุมกับเราในวันนี้ไม่ว่าจะเป็น ททท. TCEB อพท. SME Bank และ Dapa เราจะจะขับเคลื่อนท่องเที่ยวไปด้วยกัน

ในเรื่องของ Plalform Market Tourism นั้นเราก็จะทำขึ้นมาเป็นของสภาฯให้ได้ เรามีทีมงานทางด้าน Digital Market พร้อมอยู่แล้ว ที่จะช่วยทำขึ้นมา เพื่อให้สมาชิกของเราจากทั่วประเทศ ทั้งในสาขาอาชีพ และในส่วนภูมิภาค ได้นำ Package Tour มาขายใน Plalform ของสทท. แบบฟรี
ส่วนโครงการ “ไทยเที่ยวไทย” ซึ่งเป็นโครงการนำเที่ยวซื้อผ่านบริษัททั่ว นั้นเราสนับสนุนเต็มที่ ผมได้เข้าหารือกับททท.แล้ว เขาก็สนับเราเต็มที่โดยจะให้เราไปขาย Package Tour ของสมาชิกเราที่ผ่นการคัดกรองจากจากสภาฯแล้ว ในงาน “ไทยเที่ยวไทย” ที่ทางททท. จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วย”
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2/2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณหงษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร