บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง จับมือช่อง one 31 ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง มอบข้าวมาบุญครอง พร้อมถุงยังชีพวันสร้างสุข พร้อมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พี่น้องผู้ประสบอุทกภัย

คณะจิตอาสาข้าวมาบุญครอง จากกลุ่มธุรกิจบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตราข้าวมาบุญครอง มาบุญครองพลัส และศูนย์อาหารฟู้ด เลเจ้นด์ส บายเอ็มบีเค นำโดย นางสาวพรพิมล กิริวรรณา ผู้อำนวยการสายการตลาด พร้อมด้วยนางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด พร้อมพันธมิตรช่อง one 31 นายเดียว  วรตั้งตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธิติพร จุติมานนท์  บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวบันเทิง พร้อมทีมข่าวช่อง one 31 ลงพื้นที่มอบผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 100% คัดพิเศษ และข้าวรวงแก้ว จากข้าวมาบุญครอง พร้อมด้วยถุงยังชีพ วันสร้างสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กว่า 500 หลังคาเรือน

นางสาวพรพิมล กิริวรรณา ผู้อำนวยการสายการตลาด กลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง

นางสาวพรพิมล กิริวรรณา ผู้อำนวยการสายการตลาด กลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง กล่าวว่า จากการประสบภัยต่างๆ สิ่งที่จำเป็นที่สุดนั่นคืออาหาร โดยข้าวมาบุญครอง ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายด้านอาหาร เรามีความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี จึงได้จัดตั้งกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ “อิ่มท้อง อุ่นใจ กับข้าวมาบุญครอง” ในวันนี้ข้าวมาบุญครองไม่ได้มาแค่มอบข้าวเท่านั้น ยังมามอบกำลังใจให้ผู้ประสบภัย อยากให้เขารับรู้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน อย่างกิจกรรมวันนี้เราได้ร่วมกับพันธมิตรในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะทางช่อง one 31 ที่ทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเข้าถึงพี่น้องได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งเข้าถึงผู้ประสบภัยได้มากยิ่งขึ้น

นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด กล่าวเสริมว่า ไม่เพียงแค่เฉพาะอุทกภัยภาคใต้เท่านั้น โดยเมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่เกิดวิกฤติอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา ข้าวมาบุญครอง พร้อมช่อง one 31 ได้ลงพื้นที่ร่วม พร้อมประสานงานกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อร่วมมอบข้าวคุณภาพส่งออก จำนวน  10 ตัน มอบให้ผู้ประสบภัยที่ชุมชนบิงน้อย อำเภอโชคชัย และชุมชนไชยมงคล อำเภอปักธงชัย รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 2,000 พันหลังคาเรือน ซึ่งเป็น 2 พื้นที่หลักที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมของจังหวัด

ข้าวมาบุญครองยังคงยึดมั่นที่จะดูแล และยึดหลักการบริหารเพื่อประโยขน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ของบริษัท ในการเป็นธุรกิจชั้นนำสำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการด้านอาหาร เพื่อเพิ่มความอิ่มอุ่นให้ทุกครอบครัว