แถลงการณ์ สมเด็จฮุนเซน ถึงประชาชนคนกัมพูชา และแรงงานกัมพูชาที่พำนักในประเทศไทย เกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย

สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุนเซ็น
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ช่วงค่ำวันที่ 20 ธันวาคม 63 ที่กรุงพนมเปญ สหราชอาณาจักรกัมพูชา
สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุนเซ็น
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ออกอากาศสัญญาณเสียง ถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟสบุ๊ค ถึงประชาชนคนกัมพูชา และแรงงานกัมพูชาในประเทศไทย เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดโรค ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย รวมถึงการแนะนําให้ประชาชนชาวกัมพูชา และเจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชาในประเทศไทย มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต

H.E.Dr. SOK Sokrethya ที่ปรึกษาส่วนตัวของ Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว

ขณะเดียวกัน
H.E.Dr. SOK Sokrethya ที่ปรึกษาส่วนตัวของ Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และประธานคณะกรรมการมูลนิธิการย้ายถิ่นชาวกัมพูชา ของ Samdech Akka Moha Sena Padei Techo ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ในประเทศไทย กล่าวถึงความห่วงใยจากประมุขของประเทศ ถึงชาวกัมพูชาในต่างแดน ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของสาธารณสุขไทย อย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี และพร้อมรับดำเนินการอำนวยความสะดวกกับแรงงานกัมพูชาที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนกฏหมายระหว่างประเทศและติดตามข่าวสาร อัพเดท จากเพจเฟสบุ๊ค

https://m.facebook.com/hunsencambodia/

https://fb.watch/2v0LtwH8HQ/