ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ชวนเที่ยวชุมชนสู่พิพิธภัณฑ์ สัมผัสเสน่ห์บางลำพูยามค่ำคืน ตื่นตาตื่นใจ NIGHT AT THE MUSEUM เยี่ยมชมความสวยงามเกาะรัตนโกสินทร์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมธนารักษ์และสถาบันไทยคดีศึกษา จัดกิจกรรมจากชุมชนสู่พิพิธภัณฑ์ “ตอน Banglampoo @night – เสน่ห์บางลำพูยามค่ำคืน” ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ พิพิธบางลำพู กรุงเทพมหานคร

โดย กิจกรรมภายในงานชมการแสดงจากเยาวชนบางลำพู และชุมชนตลาดน้อย ชมกิจกรรมสาธิตของดีชุมชนบางลำพู * ของดีชุมชนวัดสามพระยา : ข้าวต้มน้ำวุ้น * ของดีชุมชนตรอกบ้านพานถม : ขนมไร้กังวล /ช่างทำพานเงิน / ทำพวงมาลัยกระดาษทิชชู- ของดีชุมชนตรอกนิวาสน์ * ตรอกไก่แจ้ : ศิลปะการปักชุดโขน

หลังจากนั้นเริ่มกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเดินเยี่ยมชมย่านบางลำพู เริ่มจากพิพิธบางลำพูบรรยากาศยามค่ำคืน ที่นี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ และศูนย์การเรียนรู้เชิงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน เป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ซึ่งประยุกต์การ แสดงวัตถุและการเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์เข้ากับการแสดงวิถีชุมชนบางลำพูเดิมอย่างน่าสนใจกรมธนารักษ์ ปรับปรุงอาคารโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เก่าแก่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์กรมธนารักษ์ รวมถึงจัดแสดงประวัติความเป็นมาและวิถีชุมชนบางลำพู ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลานกิจกรรมให้กับประชาชนทั่วไป

ออกเดินเท้าเข้าสู่ชุมชนบางลำพู โดยใช้เส้นทาง ตรอกไก่แจ้ – ถนนรามบุตรี – ถนนข้าวสาร – จนกระทั่งถึงพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ภายใน เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางเกี่ยวกับ“เงินตรา” แหล่งเรียนรู้วิวัฒนาการเงินตราไทยผ่านประวัดิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ;รวมทั้งเป็นศูนย์กลางสำหรับนักสะสมเหรียญและผู้สนใจทั่วไป ในการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และกิจกรรมด้านเหรียญกษาปณ์ โดยพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์;อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน; กรมธนารักษ์; กระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ในระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2563 ได้เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว 11 Museum Night ในยามค่ำคืนโดยมีการอำนวยความสะดวกในการเข้าชม ด้วย รถบริการรับ-ส่ง 7 พิพิธภัณฑ์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ มิวเซียมสยาม – พิพิธบางลำพู – หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา – พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ – หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ – พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว-พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มีรถบัสให้บริการฟรี! โดยสยามฮอป ระหว่างวันที่18 – 20 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. – 21.00 น.
ใช้เวลาประมาณ 40 นาที/รอบ (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร) รถประจำทางไม่รับส่งนอกสถานที่
รถเที่ยวแรกออกจากมิวเซียมสยาม 16.00 น. และ รถเที่ยวสุดท้ายออกจากมิวเซียมสยาม 21.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2225 2777 ext. 529
Line ID: @ThailandMuseumPass
http://www.museumthailand.com/en/museumpass