วช. ร่วมกับ RUN โดย มช. และหน่วยงานในพื้นที่ “ปฏิบัติการวันฟ้าใสไร้ฝุ่นควัน”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) … อ่านเพิ่มเติม วช. ร่วมกับ RUN โดย มช. และหน่วยงานในพื้นที่ “ปฏิบัติการวันฟ้าใสไร้ฝุ่นควัน”

มิติใหม่!! สาธารณสุข – ท่องเที่ยว MOU ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกัญชา 4 ภาค พร้อมจับมือ “เมืองสุขสยาม” จัดงาน “เที่ยวเมืองไทย สุขภาพดี วิถีถิ่น 2020”

Travel to Thailand, good health and local lifestyle 2020