กรรมมาธิการ พรบ.ประชามติ เลือกหมอพลเดช ปิ่นประทีป ให้เป็นที่ปรึกษา.

ในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพรบ.ประชามติ. นัดแรก เลือก สว.สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นประธาน สว.พลเดช เป็น กมธ. และ ที่ปรึกษา
นัดประชุมวันพฤหัสบดี. และศุกร์ กำหนดการทำงานให้แล้วเสร็จภายในการประชุม 6 สัปดาห์ 12 ครั้ง เข้าเสนอวาระ 2 และ 3 ต่อที่ประชุมรัฐสภาภายใน 28 มกราคมนี้


ที่ประชุมนัดแรก กรรมมาธิการ พรบ.ประชามติ หมอพลเดช ปิ่นประทีป ได้รับเลือกให้เป็นที่ปรึกษา.