หมอพลเดช ปิ่นประทีป

หลังจาก ที่คุณหมอพลเดช ได้แวะ ไปทำบุญปล่อย-นกปล่อยปลา-ให้ทาน ที่ท่าน้ำวัดเทวราชกุญชรริมฝั่งเจ้าพระยา ยานเทเวศน์

เวลา 18.00 น.
ที่วัดโสมนัสวิหาร ศาลา6. หมอพลเดช “ร่วมงานสวดพระอภิธรรม นางสำอางโฉม สันทัดเวช คุณแม่ของ ท่านผู้หญิงอภิรดี จุลานนท์ และสมาชิกคณะรัฐมนตรีในชุดพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และคู่สมรส

ด้วย/. นางสำอางโฉมมารดาของพันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตราวดี จุลานนท์
ภริยาย ฯพณะฯ ท่านพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี. ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

โดยมีการสวดพระอภิธรรม ใน
วันที่ 4 ธันวาคม 2553 และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดทราบแล้วนั้น
กลุ่มสมาชิกคณะรัฐมนตรีในชุด พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ โดยดำริของพลเอก พงศ์เทพเทพกาญจนา. จะรับเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมนางสำอางโฉมในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น.ณ ศาลา 5 วัดโสมนัสวิหาร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพฯ.

หมอพลเดช ปิ่นประทีป