นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานเปิด “หอศิลป์อาร์ตบางกอกเซ็นเตอร์”สี่พระยา อย่างเป็นทางการ และเปิดนิทรรศการ “งานศิลป์แผ่นดินไทย”

Art Bangkok Gallery