น.อ. (พิเศษ) คัมภีร์ ถวายเงินท่านเจ้าคุณฯสร้างพระประธาน 1,500,000 บาท

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ( เจ้าของผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อ SKYMED )

ได้เข้าถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ ป.ธ. ๙)  เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร  หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 5, ประธาน ศ.ต.ภ. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก, กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคม ในงานอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 78 ปี ของท่านเจ้าคุณฯ ณ อาคารพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด

ในโอกาสเดียวกันนี้ น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ ยังได้ถวายปัจจัยจำนวน 1,500,000 บาท ให้กับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  เพื่อนำไปสร้างพระประธาน ประจำโบสถ์ วัดสระจระเข้ ตำบล ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา ซึ่งเป็นพระประธาน ปางสมาธิเพชร เนื้อทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตัก 4 ศอก สูง 6 ศอก 1 คืบ น้ำหนัก 2 ตัน เพื่อถวายเป็นมหากุศล ในโครงการบูรณปฏิสังขรโบสถ์เก่าอายุกว่า 200 ปี กว้าง 5 เมตร ยาว 11.5 เมตร ซึ่งโบสถฺนี้ทรงคุณค่าด้วยความเป็นโบสถ์ไม้ก่าแก่  ศิลปะการสร้างตามสถาปัตยกรรมของชาวโคราช มีอัตลักษณ์เฉพาะตน  ตามรากเหง้าวัฒนธรรมท้องถิ่น และพระธรรมวินัย ให้อยู่คู่กับ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป

โดยวันงานนี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ยังมอบของที่ระลึกให้กับทุกคนที่เข้าไปกราบสักการะ เป็นกระเป๋า สีเทา และสีชมพู สวยงาม ภายใน มีพระพุทธรูปเหมือนพระทองคำประจำวัดไตรมิตรวิทยาราม ไว้บูชา 2 องค์  และ หนังสือประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ อีกด้วย

                                    

***********************************