3เอ็ม ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิอาเซียน ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19 แจก 5,000 ถุงยังชีพ พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัย

(กรุงเทพฯ ประเทศไทย) หลังจากการเปิดตัวโครงการอาเซียนรวมใจเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมี 3เอ็ม ประเทศไทย ร่วมกับ องค์กรยูไนเต็ดเวย์ (United Way Worldwide) มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)  ล่าสุด 3เอ็ม ได้ร่วมกับองค์กรอาสาสมัครเพื่อสังคม ได้แก่ สมาคมสาธารณสุขร่วมใจ จ.ปทุมธานี สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข จ.ปทุมธานี และสมาคม
กู้ชีพบัวเพชร จ.นนทบุรี จัดมอบถุงยังชีพกว่า 5,000 ถุง เพื่อให้เข้าถึงอาหารและสุขอนามัยพื้นฐาน
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี

นางวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

นางวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นับว่าเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของมวลมนุษยชาติ ทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งต้องได้รับการแก้ไข ด้วยค่านิยมหลักของ 3เอ็ม ในการนำวิทยาศาสตร์มาช่วยให้ชีวิตทุกคนดีขึ้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่พันธมิตรของเราตลอดจนอาสาสมัครได้สละเวลาอันมีค่าของพวกเขามาร่วมแรงร่วมใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ในกิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้”

นางสาวบุญณพร ไฮดอน ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิอาเซียน
ในประเทศไทย

“สำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้ เราได้จัดเตรียมถุงยังชีพซึ่งได้บรรจุสิ่งของจำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ชุดอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัย และเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน จำนวนกว่า 5,000 ถุง เพื่อส่งมอบให้แก่สมาคมและอาสาสมัครจำนวน 3 สมาคม สมาคมละ 1,700 ถุง ซึ่งเรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ความช่วยเหลือดังกล่าวจะมีส่วนทำให้ผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงอาหารและสุขอนามัยพื้นฐาน
ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น” นางสาวบุญณพร ไฮดอน ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิอาเซียน
ในประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติม

โครงการอาเซียนรวมใจเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นส่วนหนึ่ง
ในทุนจำนวน USD 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่บริษัท 3เอ็ม สำนักงานใหญ่ ได้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ทั่วโลก โดย 3เอ็ม ประเทศไทยได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 2.6 ล้านบาท
ซึ่งได้นำมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวให้สามารถฟื้นตัวและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติอย่างรวดเร็วที่สุด ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้และให้ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและป้องกันการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกด้วย โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เข้าถึงอาหารและสุขอนามัยพื้นฐานต่าง ๆ สำหรับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง
เช่น ครอบครัวที่มีเด็ก คนพิการ ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย
สตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร ในประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมาร์ และประเทศไทย

โครงการอาเซียนรวมใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยโควิด-19 เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ให้ความสำคัญของความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในอาเซียนเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโรคชนิดใหม่ที่กระจายเป็นวงกว้างทั่วโลก

ภายในงานยังมีการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยเบื้องต้น ทั้งสาธิตการล้างมือ วิธีการใส่หน้ากากอนามัย
ที่ถูกวิธี และให้ความรู้เกี่ยวกับอาการของโรคโควิด-19 การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงสาธิตวิธีการทิ้งขยะติดเชื้อและผ้าอนามัยแก่คนในชุมชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

“ในช่วงเวลาที่ท้าทายของการระบาดของโควิด-19 เช่นนี้ 3เอ็ม ไม่เคยหยุดให้ความช่วยเหลือพันธมิตรชุมชนของเราทั่วโลก เริ่มจากกลุ่มที่เปราะบางที่สุดผ่านโครงการบรรเทาทุกข์ระดับโลกต่าง ๆ
เช่น ASEAN CARES ทั้งนี้ 3เอ็ม ยังมุ่งมั่นให้การสนับสนุนชุมชนและองค์กรพันธมิตรทั่วโลก
อย่างต่อเนื่องในการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติใหม่ (New Normal) โดยยึดแนวทางการดำเนินงาน
ที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อให้สังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” นางวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวเสริม

###