ฮอนด้า ชวนลูกค้าเข้ารับบริการ เพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ในโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2563” ณ โชว์รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศ ตั้งแต่ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563

Honda

หมวดหมู่:Motor

“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ” วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) … อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ” วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก

หมวดหมู่:CSR