รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก อาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และคณะ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก อาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และคณะ

ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการดำเนินงานของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก อาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และคณะ ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการดำเนินงานของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

พร้อมมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยและคิวอาร์โค้ดวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ เพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขยายผล และปฏิบัติงานเป็นจิตอาสา 904 ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน