จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่าย วิชั่น เชิญชวน ACUVUE® MEMBER ร่วมมอบสุขภาพตาที่ดีให้กับเด็กๆโครงการ Sight For kid เนื่องในวันสุขภาพตาโลก

ACUVUE® MEMBER

หมวดหมู่:CSR

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก อาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และคณะ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 น … อ่านเพิ่มเติม รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก อาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และคณะ

หมวดหมู่:CSR